یک روز یک آبادی
یک روز یک آبادی
۷,۹۹۱

یک روز یک آبادی

۷,۹۹۱
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

یک روز یک آبادی معرفی روستاهای استان کرمان د ربرنامه یک روز یک آبادی شما می توانید با ما باشید در این برنامه و با آداب و رسوم و نوع زندگی فرهنگ ، نوع کشاورزی در روستا ، آشنایی با کشاورزی روستا آشنا شوید . این برنامه یکشنیه ، پنجشنبه بعد از خبرهای استان در ساعت ۲۰ پخش می شود شما می توانید دوشنبه ها و جمعه ها ساعت ۸ صبح باز پخش این برنامه را از شبکه استانی سیمای مرکز کرمان پیگیر باشید . ........

خلاصه این برنامه

بیشتر