نمادهای حیات وحش
نمادهای حیات وحش
۳۸,۳۲۷

نمادهای حیات وحش

۳۸,۳۲۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه برنامه به معرفی گونه های جانوری برجسته در دشت های آفریقا همچون فیل ها و شیر ها پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر