خط مقدم
خط مقدم
۲,۷۷۸

خط مقدم

۲,۷۷۸
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

این مستند به تولید، کشت توزیع خشخاش و مواد مخدر در افغانستان و تاریخچه آن می پردازد. تهیه کننده و کارگردان : محمد ترابزاده

خلاصه این برنامه

بیشتر