از این جیب به اون جیب
از این جیب به اون جیب
۸۲۲

از این جیب به اون جیب

۸۲۲
دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
دسته بندی

دانش و اقتصاد

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه از این جیب به اون جیب با همکاری اداره امور مالیاتی استان اصفهان جمعه ها ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه از شبکه اصفهان به روی آنتن می رود.

خلاصه این برنامه

بیشتر