پاکبازان
پاکبازان
۱۰۵

پاکبازان

۱۰۵
ژانر

دفاع مقدس

شبکه
ژانر

دفاع مقدس

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه ای است که به موضوع جنگ تحمیلی و رشادت های رزمنده های اسلام می پردازد و نسل جدید را با این ارزش های والا بیشتر آشنا می کند.

خلاصه این برنامه

بیشتر