محرم در قاب مستند
محرم در قاب مستند
۴,۱۷۹

محرم در قاب مستند

۴,۱۷۹
ژانر

مستند

دسته بندی

مذهبی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه برنامه به نمایش فیلم های مستند با موضوع محرم در زمینه های مختلف ساختاری و محتوایی و معرفی شاخصه های فیلم از زبان کارگردان هر اثر پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر