فرصت
فرصت
۵,۹۶۲

فرصت

۵,۹۶۲
فرصت
' ۱:۵۴
۵,۹۸۹
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

تله فیلم فرصت داستان پدری است که برای تربیت فرزندانش تلاش فراوان کرده است و در نهایت فرزندانش او را رها کرده اند و ...

فرصت
۵,۹۸۹
۱:۵۴'
فرصت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵,۹۸۹
۱:۵۴ '