بادبان‌ های برافراشته
بادبان‌ های برافراشته
۶۰,۲۴۲

بادبان‌ های برافراشته

۶۰,۲۴۲
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

رومانی

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

رومانی

شبکه