یک قاتل برای همیشه
یک قاتل برای همیشه
۱۸,۹۱۲

یک قاتل برای همیشه

۱۸,۹۱۲
یک قاتل برای همیشه
' ۱:۲۰
۱۸,۹۱۱
تماشا کنید
ژانر

پلیسی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

پلیسی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

پرونده ای قدیمی توسط مرکز به دو پلیس جوان سپرده می شود تا پس از بررسی های جزئی، تایید نهایی و مختومه اعلام شود اما در بررسی های اولیه سرنخ های جدیدی به دست دو پلیس جوان می رسد که آنها به افراد رده بالای پلیس می رساند.حالا رئیس و دیگر اعضای پلیس قصد دارند انها از ادامه تحقیقات باز دارند و اما پلیس های جوان دست بردار نبوده تا اینکه...

خلاصه این برنامه

بیشتر