یک قاتل برای همیشه
یک قاتل برای همیشه
19,375

یک قاتل برای همیشه

19,375
ژانر

پلیسی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

پلیسی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

پرونده ای قدیمی توسط مرکز به دو پلیس جوان سپرده می شود تا پس از بررسی های جزئی، تایید نهایی و مختومه اعلام شود اما در بررسی های اولیه سرنخ های جدیدی به دست دو پلیس جوان می رسد که آنها به افراد رده بالای پلیس می رساند.حالا رئیس و دیگر اعضای پلیس قصد دارند انها از ادامه تحقیقات باز دارند و اما پلیس های جوان دست بردار نبوده تا اینکه...

خلاصه این برنامه

بیشتر