گفتگو با پوتین
گفتگو با پوتین
۵,۴۱۵

گفتگو با پوتین

۵,۴۱۵
قسمت ۴
' ۵۵
۹۵۰
قسمت ۴
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این مستند به گفتگو با پوتین و بیان نظرات وی در مورد اوضاع روسیه و جهان اختصاص دارد.

قسمت ۴
۹۵۰
۵۵'
قسمت ۴
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹۵۰
۵۵ '