دانش ایرانی
دانش ایرانی
۷,۹۵۵

دانش ایرانی

۷,۹۵۵
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

رسالت ها و اهداف تعریف شده برای طرح دانشگاه سبز در کشور در این مستند مورد بررسی قرار می گیرد.

خلاصه این برنامه

بیشتر