همپای آب
همپای آب
۱۷,۳۵۵

همپای آب

۱۷,۳۵۵
همپای آب
' ۱:۱۵
۱۷,۳۶۳
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

جوانی به نام بهزاد به عنوان مسئول بخشی از یک پروژۀ پاکسازی مین و تفحص پیکر شهدا در جنوب است و همسرش لعیا که خود اصلیتی جنوبی دارد همراه او است. لعیا نمایندۀ مردم روستاهای محروم منطقه است که عمدتاً نیازمند آبرسانی اند. از سوی دیگر مهندس رزمجو که خود از رزمندگان دوران جنگ بوده در حال ساخت یک سد در منطقه است و ...

همپای آب
۱۷,۳۶۳
۱:۱۵'
همپای آب
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۷,۳۶۳
۱:۱۵ '