جویندگان
جویندگان
۵۶,۵۲۶

جویندگان

۵۶,۵۲۶
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این برنامه که از تولیدات جدید شبکه مستند است، نگاهی به فعالیت های غیر قانونی فروش میراث فرهنگی به جا مانده از گذشته ها دارد. این کار غیر فرهنگی آسیب های جبران نا پذیری به آثار تاریخی و فرهنگی کشورمان می زند.

خلاصه این برنامه

بیشتر