دیدار در مراکان
دیدار در مراکان
۵۹۳

دیدار در مراکان

۵۹۳
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مستند ویژگی های طبیعی منطقه حفاظت شده مراکان واقع در آذربایجان غربی مورد بررسی قرار می گیرند.

خلاصه این برنامه

بیشتر