ریشه در خاک
ریشه در خاک
۶,۵۵۰

ریشه در خاک

۶,۵۵۰
قسمت ۲
' ۱۲
۳,۳۴۱
قسمت ۲
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

کشور سازنده

ایران

شبکه
قسمت ۲
۳,۳۴۱
۱۲'
قسمت ۲
۳,۳۴۱
۱۲ '