سربداران
سربداران
106,511

سربداران

106,511
قسمت آخر
' ۴۶
5,038
قسمت آخر
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در متون تاریخی آمده است پس از شهادت و حلق‌آویز شدن شیخ خلیفه مازندرانی در مسجد محل اقامتش در سبزوار به دسیسه برخی فقیهان متعصب این شهر، مریدان خلیفه مازندرانی، پیرو و مرید شیخ حسن جوری شدند. وی افکار و‌ اندیشه‌های شیخ خلیفه، استادش را که مبارزه با ظلم و ستم دست نشاندگان ایلخانی بود، دنبال کرد و با عقل و درایت و بیان شیرینی که داشت مریدان بسیاری نزد او جمع شدند...

قسمت آخر
5,038
۴۶'
قسمت آخر
خلاصه این برنامه

بیشتر
5,038
۴۶ '