سربداران
سربداران
۹۵,۸۶۲

سربداران

۹۵,۸۶۲
قسمت آخر
' ۴۶
۳,۵۲۹
قسمت آخر
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در متون تاریخی آمده است پس از شهادت و حلق‌آویز شدن شیخ خلیفه مازندرانی در مسجد محل اقامتش در سبزوار به دسیسه برخی فقیهان متعصب این شهر، مریدان خلیفه مازندرانی، پیرو و مرید شیخ حسن جوری شدند. وی افکار و‌ اندیشه‌های شیخ خلیفه، استادش را که مبارزه با ظلم و ستم دست نشاندگان ایلخانی بود، دنبال کرد و با عقل و درایت و بیان شیرینی که داشت مریدان بسیاری نزد او جمع شدند...

قسمت آخر
۳,۵۲۹
۴۶'
قسمت آخر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳,۵۲۹
۴۶ '