ناگفته های تاریخ آمریکا
ناگفته های تاریخ آمریکا
۱۶,۴۵۸

ناگفته های تاریخ آمریکا

۱۶,۴۵۸
دسته بندی

سیاسی و تاریخی

کشور سازنده

ایران

شبکه
دسته بندی

سیاسی و تاریخی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه مستند به بررسی نقاط مبهم تاریخ آمریکا و حضور این کشور در جنگ های جهانی پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر