ژنرال
ژنرال
۱۵,۵۵۳

ژنرال

۱۵,۵۵۳
ژنرال
' ۱:۵۵
۱۵,۵۵۳
تماشا کنید
ژانر

جنگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

جنگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

تلاش یک سرباز فاشیستی که مأموریت آن گرفتن دشمن سیاسی در پایان جنگ جهانی دوم است

ژنرال
۱۵,۵۵۳
۱:۵۵'
ژنرال
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۵,۵۵۳
۱:۵۵ '