اقیانوس آرام جنوبی
اقیانوس آرام جنوبی
۶,۳۰۱

اقیانوس آرام جنوبی

۶,۳۰۱
کشور سازنده

ایران

شبکه
کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مجموعه مستند به بررسی محیط زیست جانوران و جزایر اقیانوس آرام جنوبی پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر