برای مهمانی
برای مهمانی
۲۰,۵۲۶

برای مهمانی

۲۰,۵۲۶
قسمت ۳۸
' ۴۹
۵۶۸
قسمت ۳۸
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

مجموعه مستند « برای مهمانی » به معرفی آیین های بومی و فرهنگی استانهای مختلف در ماه رمضان می پردازد.

خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۶۸
۴۹ '