انقلاب نانو
انقلاب نانو
۵۹۶

انقلاب نانو

۵۹۶
کشور سازنده

ایران

شبکه
کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

تاثیر علم نانو در پزشکی و چشم انداز 25 سال آینده آن در این مستند بررسی می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر