جهان فردا
جهان فردا
۱۸۴

جهان فردا

۱۸۴
کشور سازنده

ایران

شبکه
کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در این مستند به بررسی اختراعات بشر از دیروز تا کنون و تاثیر آن در زندگی انسان پرداخته می شود.

خلاصه این برنامه

بیشتر