شمارش معکوس برای آغاز زندگی
شمارش معکوس برای آغاز زندگی
۳,۳۱۶

شمارش معکوس برای آغاز زندگی

۳,۳۱۶
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بررسی تغییرات ژنتیکی در نوع بشر از لحظه بسته شدن نطفه تا آغاز زندگی و تولد پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر