حقایقی درباره کالری
حقایقی درباره کالری
۳,۴۳۲

حقایقی درباره کالری

۳,۴۳۲
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این برنامه به بررسی میزان کالری در انواع غذاها، پروتئین، چربی و ... پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر