شکر و انسان
شکر و انسان
۸,۱۰۵

شکر و انسان

۸,۱۰۵
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> مستند &quot;شکر و انسان&quot; درباره ضررهای این ماده خوراکی بر سلامتی ما است که حتی می تواند طی مدت کوتاهی انسان را به قتل برساند.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر