نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
مدیر کل
مدیر کل
خانوادگی
سریال خارجی

سریال مدیر کل

۵۹۷,۴۷۳
کشور سازنده
زبان
خلاصه این برنامه