جشنواره تلویزیونی مستند
جشنواره تلویزیونی مستند
۸۸,۷۲۰

جشنواره تلویزیونی مستند

۸۸,۷۲۰
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
دسته بندی

فرهنگ ، هنر و رسانه

شبکه
خلاصه این برنامه

این جشنواره برای دیده شدن آثار مستندسازان جوان است و با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان شبکه و شناسایی و جذب استعدادهای این حوزه پخش می شود. در این جشنواره آثار انتخاب شده توسط هیأت انتخاب، در قالب برنامه ای تلویزیونی در طول فصل نمایش داده شده و برگزیدگان در پایان توسط مردم و کارشناسان مشخص میشوند.

خلاصه این برنامه

بیشتر