کوچه های خورشید
کوچه های خورشید
۲,۹۲۲

کوچه های خورشید

۲,۹۲۲
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مجموعه مستند به بررسی وقایع قبل و بعد از انقلاب پرداخته می شود. در هر قسمت از کوچه های خورشید یکی از وقایع انقلاب که مربوط باسالها ی قبل یا بعد از انقلاب است بررسی می شود تهیه کننده و کارگردان : حجت احمدی زر</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر