نیروی محرکه زمین
نیروی محرکه زمین
۲,۴۰۸

نیروی محرکه زمین

۲,۴۰۸
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> کارگردانی این مستند چهار قسمتی را لیان استوارت مستندساز و زمین شناس انگلیس برعهده دارد و در این مستند در چهار قسمت آتشفشان، اتمسفر، یخ، اقیانوس و خاک کمیاب را بررسی می کند. در قسمت آتشفشان علت وقوع پدیده آتشفشان و آتشفشان های خاموشی که بعد از مدتی روشن میشوند، بررسی شد. همچنین این مستند در قسمت بعدی به بررسی تغییرات اتمسفر زمین پرداخت و بیان کرد که چگونه در طول این سال ها اتمسفر توسط ما انسان ها دست خوش تغییرات شده است. در قسمت سوم این مستند نیز که امشب پخش می شود به بررسی چگونگی تشکیل کوهای یخی و به دام افتادن حیوان ها درون آنها پرداخته می شود. ضمن اینکه بررسی چگونگی حرکت آبها در اقیانوس و کشتی رانی و خطراتی که یک کشتی در طول پیمایش اقیانوس با آن مواجه می شود نیز در قسمت بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین زمین های خاکی که برخلاف دید ما بسیار با ارزش هستند در این مستند بررسی خواهد شد.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر