انتخاب خدمتگزار
انتخاب خدمتگزار
۲,۷۲۶

انتخاب خدمتگزار

۲,۷۲۶
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> این مجموعه مستند در هر قسمت در کنار تعریفی ساده از یک حرفه، انتظارات صاحبان آن حرفه درباره رئیس جمهور آتی را از زبان خودشان بیان می کند. در هر قسمت موضوعی مشخص دنبال می شود و از زوایای مختلف به آن پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر