دوازده سال بردگی
دوازده سال بردگی
۱۶,۶۸۹

دوازده سال بردگی

۱۶,۶۸۹
دوازده سال بردگی
' ۱:۲۵
۱۶,۶۸۵
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
۱۶,۶۸۵
۱:۲۵ '