جزایر پرندگان
جزایر پرندگان
۱,۰۹۰

جزایر پرندگان

۱,۰۹۰
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بررسی پوشش گیاهی و پرندگان ساکن خور موسی در آبادان پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر