پدر بلوط
پدر بلوط
۲۳۷

پدر بلوط

۲۳۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> مستند پدر بلوط درباره کارهاى بزرگوار افشار پدر بلوط لرستان است که با کاشت بلوط (بجاى درختان سوزنى غیر بومى به که خاک و گیاهان ایرانمان آسیب میزنند) از فرسایش خاک جلوگیرى کرده و بهمچنین فرهنگ نگهدارى از درختان را به فرزندان ایران در مدارس می آموزد.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر