هیلانه ی به خته وه ری
هیلانه ی به خته وه ری
۲۷۹,۷۶۸

هیلانه ی به خته وه ری

۲۷۹,۷۶۸
قسمت ۲۲
' ۲۴
۹,۹۷۶
قسمت ۲۲
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

سریال ایرانی

کشور سازنده

ایران

خلاصه این برنامه

این سریال طنز از یک منزل در محله ای قدیمی در سنندج آغاز می شود که دارای مستاجری معتاد هستند و پسر صاحبخانه از خارج بر می گردد و یک کلینیک ترک اعتیاد دایر می کند. او سعی دارد از این راه معتادان را به ویژه مستاجر معتادشان را بهبود ببخشد و در این مسیر اتفاقات و حوادثی رخ می دهد که...

قسمت ۲۲
۹,۹۷۶
۲۴'
قسمت ۲۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹,۹۷۶
۲۴ '