نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
گلهای لیگ اروپا
گلهای لیگ اروپا

گلهای لیگ اروپا

۱,۹۹۸,۶۷۲
گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
کشور سازنده
زبان
آخرین قسمت
گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)

گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)