دریاهای درخش
دریاهای درخش
۷۱۷

دریاهای درخش

۷۱۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به معرفی خلیج القدیم در دریای سرخ و آشنایی با محیط زیست جانوری و تنوع موجودات آن پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر