۲۰۲۰
۲۰۲۰
284,971

۲۰۲۰

284,971
قسمت ۶۳
' ۲:۰۲
1,116
قسمت ۶۳
دسته بندی

ورزشی

شبکه
دسته بندی

ورزشی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> برنامه ۲۰۲۰ یک برنامه تخصصی در حوزه فوتسال هست که به مسایل روز فوتسال میپردازد که شامل ۱.برگزاری مسابقات فوتسال ۲.آنالیز مسابقات مهم ۳.بحث داوری ۴.حواشی مسابقات ۵.گفتگو با مربیان ۶.بحث کارشناسی ۷.بررسی مسابقات و اردوی تیم ملی ۸.بررسی مسابقات فوتسال بانوان و بخش های دیگر در حوزه فوتسال ازجمله ، حوزه فوتسال جهان و تصاویر فان اختصاص دارد در هر برنامه یک سوال پیامکی هم وجود داره و در یک بخش مجزا به موضوع به شکل پرونده پرداخته خواهد شد با حضور کارشناسان در این برنامه هم به مسایل فوتبال ساحلی هم پرداخته میشود در حوزه مسابقات لیگ برتر و باشگاه ها در حوزه آقایان و بانوان در بعد داخلی و خارجی یکی از دلیل انتخاب اسم برنامه ۲۰۲۰ به دلیل این هست که فوتسال از دو وقت ۲۰ دقیقه ای می باشد استفاده شده و این نخستین برنامه تخصصی در حوزه فوتسال و فوتبال در رسانه ملی می باشد</p>

قسمت ۶۳
1,116
۲:۰۲'
قسمت ۶۳
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,116
۲:۰۲ '