قدرت هنر
قدرت هنر
۱,۳۹۵

قدرت هنر

۱,۳۹۵
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> این مستند به معرفی و شرایط زندگی هنرمندانی میپردازد که با تفکر و نوع هنرشان زندگی و نگاه بصری بینندگان را تغییر داده اند.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر