گاهی به آسمان نگاه کن
گاهی به آسمان نگاه کن
۲۱۸

گاهی به آسمان نگاه کن

۲۱۸
ژانر

مستند

دسته بندی

اجتماعی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این برنامه به فعالیت های پزشکان نیکوکار در مناطق محروم پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر