دانستنی های علمی
دانستنی های علمی
۵۳۷

دانستنی های علمی

۵۳۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بررسی دستاوردهای مهندسی انسانی و مقایسه آنها با مدل طبیعی آنها پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر