زمان رفتن
زمان رفتن
۹,۴۲۷

زمان رفتن

۹,۴۲۷
زمان رفتن
' ۱:۳۵
۹,۳۰۵
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

خلاصه این برنامه

کاحمه رحیم، پیرمرد روستایی و مسئول فروش نفت در یک روستای صعب العبور کوهستانی کردستان است. مدتی است که پسرش ریبوار خانه ترک را کرده است. روزی نمایندگان شرکت گاز به روستا آمده تا آنجا را که در مسیر لوله اصلی گاز است صاحب گاز کنند. کاحمه رحیم که در تکاپو برای حفظ شغلش است خبر کشته شدن پسرش در حال قاچاق سوخت به عراق دریافت می کند و ...

زمان رفتن
۹,۳۰۵
۱:۳۵'
زمان رفتن
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹,۳۰۵
۱:۳۵ '