نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
درون بدن انسان
درون بدن انسان

درون بدن انسان

۲,۷۰۱
زبان
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به یررسی توانایی سازگاری بدن انسان با شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی در افراد مختلف پرداخته می شود.</p>