آشپزخانه کونگ فو
آشپزخانه کونگ فو
۲,۲۱۵

آشپزخانه کونگ فو

۲,۲۱۵
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> این مستند به آشپزخانه ای که با استفاده از روش های کونگ فو به تهیه نودل مشغولند می پردازد.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر