باما و گوریل های گمشده
باما و گوریل های گمشده
۷۸۷

باما و گوریل های گمشده

۷۸۷
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> باما یکی از بومیان کشور کامرون در باغ وحش کار می کند، از گوریل ها مراقبت می کند و تمام این کشور را به دنبال گوریل های گمشده سفر می کند.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر