هوای ایل
هوای ایل
۶۱۰

هوای ایل

۶۱۰
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> مستند &laquo;هوای ایل&raquo; به بررسی ساختار ایلیاتی عشایر، ساختار ایل در عشایر استان فارس و تقسیم بندی آنها می پردازد.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر