ساختار جهان
ساختار جهان
۳,۹۰۰

ساختار جهان

۳,۹۰۰
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> فضا، زمان و مفهوم واقعیت موضوعاتی هستند که برایان گرین پروفسور دانشگاه کلمبیا به آن پرداخته است.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر