چرا تایتانیک غرق شد؟
چرا تایتانیک غرق شد؟
۷,۵۱۴

چرا تایتانیک غرق شد؟

۷,۵۱۴
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این برنامه سعی می شود به سوال چگونه کشتی ای که گمان می رفت غرق نشدنی است و در اولین روز سفرش غرق شد؟ پاسخی علمی داده شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر