یک چکه ماه
یک چکه ماه
۴۸,۶۴۸

یک چکه ماه

۴۸,۶۴۸
قسمت ۶۵
' ۲۹
۵۶۴
قسمت ۶۵
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> مستند &laquo;یک چکه ماه&raquo; در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر
۵۶۴
۲۹ '