بازماندگان
بازماندگان
۲,۹۶۱

بازماندگان

۲,۹۶۱
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

مستند تلویزیونی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به بررسی مرگ دسته جمعی موجودات زنده ای که میلیون ها سال پیش از بین رفته اند و سنگواره هایشان باقی مانده پرداخته می شود.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر