شهری شدن
شهری شدن
۱۹۴

شهری شدن

۱۹۴
ژانر

مستند

دسته بندی

اجتماعی

شبکه
ژانر

مستند

دسته بندی

اجتماعی

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> در این مستند به تبعات پدیده شهری شدن پرداخته می شود، مناطق طبیعی که در گذشته نه چندان دور مکمل زیست محیطی مناسبی برای زندگی انسان ها بوده اند اما حال با افزایش جمعیت و توسعه اماکن شهری تخریب شده اند.</p>

خلاصه این برنامه

بیشتر